Info voor nieuwe leden

Fijn dat je lid bent geworden van onze schaatsvereniging.

In dit bulletin willen we een aantal punten onder je aandacht brengen, die van nut kunnen zijn.

De site is een belangrijk informatiemedium voor onze leden. Hierop wordt het laatste nieuws geplaatst en vind je er belangrijke informatie over onze vereniging, zoals de geschiedenis, trainingen en trainingstijden, beleid m.b.t. een Veilig en Vertrouw Sportklimaat en en de samenstelling van het bestuur en de commissies..

Om als lid optimaal gebruik te kunnen maken van de website heb je een loginnaam ontvangen. Hiermee kun je op het afgeschermde gedeelte van onze site komen. Als je met het opgevraagde wachtwoord succesvol bent ingelogd, is het verstandig het wachtwoord te wijzigen naar een eenvoudig te onthouden wachtwoord.

Mocht je de loginnaam niet meer weten, neem dan contact op met de systeembeheerder.

Vanuit de menu's kun je de gewenste informatie vinden. De activiteiten van de club vind je hieronder in het kort.
In de winter kun je deelnemen aan de schaatstrainingen op de onze kunstijsbaan De Uithof in Den Haag. Er zijn niet alleen trainingen voor langebaanschaatsen, maar ook voor shorttrack. Naast recreatief schaatsen zijn er vele mogelijkheden om aan wedstrijden deel te nemen.
Van april t/m september kun je deelnemen aan schaatsondersteunende sporten: Inline-skaten, Fietsen en Coördinatietraining, MasterSkilTraining en Spinning. Voor pupillen is er SummerKids, waarbij allerlei vormen van sport en spel worden beoefend.

Contributie/Licentie

Lidmaatschapstype Kosten
Volledig lidmaatschap € 72,50 per jaar
Baanpassen Jaarlijks vastgesteld Pupillen € 85,00 tot € 145,00 Senioren
Licentie Zelf vragen bij KNSB
Administratief lid € 15,00 per jaar
Inschrijfkosten € 10,00 éénmalig
Koek & Zopie Fonds
€   7,50 vrijwillige bijdrage

De gemeente Lansingerland is aangesloten bij het Jeugdsportfonds. Dit geeft in bepaalde situaties een tegemoetkoming in de kosten van het sporten. Zie hiervoor www.jeugdsportfonds.nl

De bedragen voor contributie en baanpassen worden geïncasseerd via een doorlopende automatische incasso. Dit geldt ook voor overige activiteiten waarvoor je je aanmeldt en een bijdrage is verschuldigd.
Wijziging van je NAW dien je zo spoedig mogelijk via de website door te geven. Gebruik hiervoor -na inloggen- het formulier dat op Contact-Mijn gegevens>>-Persoonlijke data is weergegeven.

Schaatsen
Inschrijfformulier en licentie
Bij aanvang van het nieuwe schaatsseizoen krijg je per mail informatie hierover en een inschrijfformulier waarop de trainingstijden en de kosten van de baanpassen worden vermeld. Een licentie voor wedstrijden moet je zelf aanvragen bij de KNSB.
Voor vragen over de informatie en het inschrijfformulier kun je contact opnemen met de ledenadministratie.

Bruikleen
Schaatsen worden aan nieuwe jeugdleden ook verstrekt op basis van bruikleen. Het bestuur is hier toe overgegaan om de schaatssport voor de jeugd nog toegankelijker te maken als eerste sport of naast een andere sport. Wij werken hiervoor samen "Dave van Dam Sport" uit Haastrecht. Kinderen van 6 jaar t/m 12 jaar komen hiervoor in aanmerking gedurende de eerste twee jaren van het lidmaatschap.

Huren
Onze leverancier van schaatsen "Dave van Dam Sport" uit Haastrecht heeft ook een aantrekkelijke verhuur mogelijkheid voor onze leden incl. pupillen en junioren.

Schaatskleding
Neo-senioren, pupillen en junioren
Ze komen in aanmerking voor clubkleding, welke in bruikleen wordt verstrekt. De kleding bestaat uit een schaatsjack en schaatsbroek en voor die jeugdleden die aan wedstrijdschaatsen deelnemen een wedstrijdpak. Zij krijgen een bruikleenovereenkomst na ontvangst van de kleding. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de kleding direct te worden ingeleverd. Ieder seizoen ontvangen deze leden bericht over het passen en omruilen van kleding, dit vindt bij de aanvang van het schaatsseizoen plaats. De neo-senioren, pupillen en jeugdleden dienen zowel tijdens schaatstrainingen als -wedstrijden de door de Schaatsvereniging Lansingerland verstrekte kleding volgens het kledingreglement te dragen. Beheer kleding jeugd: 

Senioren en masters
Voor deze categorieën is er een goed aanbod aan schaatskleding en wedstrijdkleding volgens het kledingreglement van de Schaatsvereniging Lansingerland. Minimaal 3 x per jaar worden leden in de gelegenheid gesteld om kleding online aan te schaffen bij onze leverancier. Alle leden ontvangen tijdig een email wanneer de webshop is geopend.

Schaatskampen
Jaarlijks wordt er in de herfst voor de junioren een schaatskamp in Erfurt (Duitsland) georganiseerd en in de Kerstperiode voor pupillen en junioren een schaatskamp in Nederland.

Tenslotte
We wensen je heel veel plezier en sportieve uurtjes bij onze vereniging. Zou je ook een bijdrage willen leveren als vrijwilliger, neem dan contact op met het secretariaat.

E-mail adressen
secretariaat@schaatsvereniginglansingerland.nl
ledenadministratie@schaatsvereniginglansingerland.nl
systeembeheerder@schaatsvereniginglansingerland.nl