Koek en Zopie Fonds

Het Koek & Zopie Fonds, ontstaan vanuit ons beleidsplan ter dekking van kosten eigen bijdrage bij het aanleggen van een inline-skatebaan. De jaarlijkse bijdrage van € 7,50 wordt rond 1 december ingehouden met een aan de vereniging verstrekte machtiging.  Deelname kan via het inschrijfformulier op de site of via een email aan onze  penningmeester@schaatsvereniginglansingerland.nl

U kunt met de sponsorkaart een consumptie verkrijgen bij onze KOEK & ZOPIE keet, de “SKEET” indien op de Rottemeren weer georganiseerde tochten worden geschaatst. Als er de komende winter geen tochten zijn op de Rottemeren, kunt u vanaf maart 2018 gratis een ijsje afhalen bij de op de kaart vermelde adressen in Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs.

Onze hoofddoelen zijn:

  • Realiseren van een inline-skatebaan waar onze leden in de zomer op kunnen inline-skaten;
  • Opzetten van een technisch beleidsplan met daarin sportieve doelen voor alle leden van de ijsclub;
  • Behouden van de verenigingswaarden (gezelligheid, informele sfeer, hoge opkomst bij trainingen, betrokken leden).

Zeker om de eerste 2 doelen te realiseren is het noodzakelijk dat er een gezonde financiële basis is. Hiertoe is een fonds in het leven geroepen, het zogenaamde Koek en Zopie Fonds. Dit fonds heeft tot doel financiële middelen te verwerven, om bovengenoemde doelen realiseerbaar te maken.
Inmiddels telt het fonds een groot aantal leden.

Wilt u onze doelen ook ondersteunen, wordt dan Koek en Zopie sponsor van de Schaatsvereniging Lansingerland. Voor slechtst € 7,50 per jaar bent u al deelnemer aan het fonds.
Deze actie is alleen mogelijk dankzij onze fantastische Koek- en Zopie sponsoren:

  • PLUS KOELHUIS Bergschenhoek;
  • Kwalitaria  ’t Pleintje Bleiswijk en
  • de Gastronoom Berkel en Rodenrijs.