Ereleden & Leden van verdienste

 

Ereleden 
Frans van Meggelen
Op de Algemene Ledenvergadering van 19 september 2012 is met algehele instemming besloten om Frans van Meggelen, na 25 jaar als bestuurslid te hebben gefungeerd waarvan 18 jaar als voorzitter, te benoemen tot erelid van Schaatsvereniging Lansingerland. Mede door toedoen van Frans is onze vereniging geworden tot wat het nu is. Ook nu nog verzorgt Frans, met groot enthousiasme, diverse activiteiten
Ria van Vliet
Op de ALV van 18 september 2013 is met algehele instemming besloten Ria van Vliet tot Erelid van onze vereniging te benoemen. Zij heeft zich ruim 18 jaar op zeer verdienstelijke wijze voor onze vereniging ingezet, waarbij zij de ledenadministratie en de baanpassen verzorgde. Mocht iemand vergeten in te schrijven voor het schaatsen, Ria herinnerde je eraan, zodat er toch geschaatst kon worden. Zij heeft de vereniging van 190 leden in 1995 zien groeien naar ruim 520 nu. De bijbehorende oorkonde is door de voorzitter aan haar overhandigd.
Diane Valkenburg
Op de Algemene Ledenvergadering van 15 september 2014 is Diane met algemene stemmen tot Erelid benoemd vanwege haar bijzondere sportprestaties en haar promotie van onze vereniging. Diane is de eerste schaatsende Olympiër van onze vereniging. Zij werd 11e op de 3000 meter en 6e op de ploegenachtervolging tijdens de Olympische Spelen van Vancouver in 2010 en daarnaast onze eerste wereldkampioene (goud op de ploegenachtervolging in 2012 en 2013). Tenslotte werd zij 3e op het EK Allround en 2e op het WK Allround in 2013 en haalde zij in 2011 zilver op de 1500 meter, naast talloze ereplaatsen tijdens NK´s en Worldcups.                                                 
Cees-Jan Geluk

 

Op de Algemene Ledenvergadering van 23 september 2015 is met instemming van de gehele vergadering Cees-Jan Geluk benoemd tot erelid. Dit voor zijn zeer grote inzet gedurende meer dan 25 jaar voor de vereniging als trainer, begeleider van de jeugd schaatskampen en lid van de jeugdcommissie.
 
Leden van Verdienste
Nel Kleijweg

Op de ALV van 18 september 2013 is unaniem besloten om Nel Kleijweg tot Lid van verdienste te benoemen. Als secretaris heeft zij ruim 10 jaar de vereniging op uitstekende wijze ondersteund en zich bijzonder proactief opgesteld met oog voor detail. Nel is het eerste lid van verdienste van onze vereniging. Ook zij heeft van de voorzitter de, bij dit lidmaatschap passende, oorkonde gekregen.
Jacques Pouw


Op de ALV van 18 september 2014 is Jacques, met algemene stemmen, benoemd tot Lid van Verdienste als dank en beloning voor de jarenlange inzet als bestuurder/penningmeester. Jacques heeft te allen tijde een gedegen financieel beleid gevoerd en draagt daardoor een financieel gezonde vereniging aan zijn opvolger over. In zijn dankwoord memoreerde hij dat hij het als penningmeester altijd jammer heeft gevonden dat het begrote budget van opleidingen nooit was overschreden, want jeugd en opleiding lag hem nauw aan het hart.den dat het begrote budget van opleidingen.